Friday, 4 January 2013

KENYATAAN AKHBAR YB MENTERI PENGAJIAN TINGGI MENGENAI PELANTIKAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA


 
Kementerian Pengajian Tinggi hari ini mengumumkan pelantikan YBhg. Datuk Prof. Dr. Fauzi b. Hj. Ramlan sebagai Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM) yang baharu bagi menggantikan YBhg. Profesor Dato’ Ir. Dr. Radin Umar bin Radin Sohadi. Pelantikan ini adalah untuk tempoh tiga (3) tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2015.
ASAS-ASAS PEMILIHAN

UPM merupakan sebuah universiti berstatus penyelidikan yang mempunyai pelbagai kepakaran dan niche dalam bidang pertanian. Pemilihan YBhg. Datuk Prof. Dr. Fauzi b. Hj. Ramlan sebagai Naib Canselor UPM adalah berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian serta mengambil kira pengalaman akademik, penyelidikan, dan kepakaran beliau serta pengalaman memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Putra Malaysia. Pemilihan beliau diharapkan dapat membawa UPM ke tahap yang lebih tinggi di peringkat negara dan juga antarabangsa.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KERJAYA

YBhg. Datuk Prof. Dr. Fauzi b. Hj. Ramlan dilahirkan pada 15 Oktober 1960 dan berasal dari Johor. Beliau mempunyai Diploma Pertanian daripada Universiti Pertanian Malaysia, diikuti dengan Bachelor of Science (Agronomy) dari Iowa State University, Master of Science dari Louisiana State University dan seterusnya PhD. (Biology) dari Universiti of York. Beliau merupakan Profesor dalam bidang pertanian di Universiti Putra Malaysia dan sebelum dilantik sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) di UPM, beliau pernah berkhidmat di Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebagai Pengarah di Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Pelajar.

Kecemerlangan beliau dalam bidang pertanian juga telah mendapat pengiktirafan daripada Japanese International Cooperation Agency (JICA) di mana beliau telah menerima biasiswa untuk menerima latihan di Okinawa International Center selama setahun dan ditauliahkan Certificate of Agriculture oleh University of the Ryukyu. Di samping itu, beliau merupakan seorang yang komited terhadap pembangunan pelajar dan aktif dalam aktiviti penyelidikan pertanian.

FOKUS DAN CABARAN UPM

Sebagai Naib Canselor baharu, kementerian berharap beliau dapat memastikan UPM akan terus memberi fokus kepada isu dan cabaran kecukupan makanan (food security) dalam konteks negara dan global. Peranan ini boleh dicapai melalui penghasilan modal insan berpengetahuan tinggi dan hasil penyelidikan yang dapat mencipta ilmu baharu yang mampu melonjakkan lagi kualiti sektor pertanian negara khususnya. Ini bersesuaian dengan matlamat UPM menjadi Pusat Kecemerlangan Pendidikan, Penyelidikan dan Perkhidmatan Pertanian, dan Biosumber Tropika yang tersohor dan berwibawa.

PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KEPADA NAIB CANSELOR TERDAHULU

Kementerian Pengajian Tinggi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YBhg. Profesor Dato’ Ir. Dr. Radin Umar bin Radin Sohadi, mantan Naib Canselor UPM. Kepimpinan dan bakti yang dicurahkan beliau semenjak dilantik pada Januari 2011 telah berjaya mengekalkan kecemerlangan UPM sebagai sebuah universiti yang ulung di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

DATO’ SERI MOHAMED KHALED NORDIN
3 Januari 2013

No comments:

Post a Comment