Wednesday, 23 January 2013

Pemberian Baucar Buku 1 Malaysia (BB1M) Tahun 2013

Seperti yang telah diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan semasa Pembentangan Belanjawan 2013 pada 28 September 2012 di Parlimen, Kerajaan mencadangkan peruntukan sebanyak RM325 juta diberi bagi melaksanakan inisiatif pemberian baucar buku berjumlah RM250 setiap pelajar. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada 1.3 juta orang pelajar di seluruh Negara dalam membantu meringankan beban perbelanjaan pembelian buku pengajian di samping memupuk minat membaca di kalangan rakyat Malaysia.

Panduan umum atas inisiatif Kerajaan dalam pemberian Baucar Buku 1Malaysia (BB1M):

Garis Panduan Pemberian Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) Tahun 2013

Garis Panduan Pemberian BB1M Kepada Penjual Buku

Tatacara Pengagihan Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) di Institusi
Lampiran A
Lampiran B

Contoh Baucar
Soalan Lazim (untuk pelajar)
Soalan Lazim (untuk penjual buku)
  
Sumber : Kementerian Pengajian Tinggi

No comments:

Post a Comment