Saturday, 9 March 2013

Biasiswa Yayasan Sime Darby 2013

Scholarship Malaysia 2013 
Program Tajaan yang ditawarkan 


- Program Biasiswa Kecemerlangan YSD. Biasiswa penuhuntuk melanjutkan pengajian ke peringkat prasiswazah di Universiti tempatan atau di US, UK dan Indonesia bagi pelajar Malaysia yang cemerlang.

- Program Biasiswa Pertukaran Pelajar YSD di China. Pengajian Pra-Universiti di China untuk pelajar yang lulus SPM dengan cemerlang. Kemahiran berbahasa Mandarin tidak diperlukan.

- Program Kemahiran YSD. Untuk pelajar kurang berkemampuan untuk mengikuti program sijil/diploma di akademi - akademi Sime Darby di Malaysia.

- Program Dermasiswa YSD. Untuk pelajar kurang berkemampuan dan OKU untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi tempatan. 

Kelayakan : Warganegara Malaysia, umur bawah 25 tahun, pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM 2,500, STPM, Diploma atau Matrikulasi dengan CGPA minimum 3.00. Bagi pelajar OKU, CGPA minimum 2.50 dan ke atas layak untuk memohon.

Untuk memohon, sila layari:
www.yayasansimedarby.com/malaysia

Tarikh tutup 31 Mac 2013.

No comments:

Post a Comment