Tuesday, 26 March 2013

Yayasan TM : Biasiswa Dalam & Luar Negara

Grass Blades 

Biasiswa Dalam & Luar Negara

Yayasan TM mempelawa pelajar-pelajar warganegara Malaysia yang berjaya memperolehi kelulusan akademik yang cemerlang, mempunyai personaliti yang baik dan aktif dalam kegiatan ko-kurikulum untuk memohon Biasiswa Yayasan TM bagi mengikuti pengajian di lnstitusi Pengajian Tinggi Dalam dan Luar Negara.

Biasiswa yang ditawarkan adalah dalam bidang/kursus Kejuruteraan, Pengurusan dan Teknologi Maklumat peringkat pengajian seperti berikut:
 1. Biasiswa Persediaan ke Luar Negara
 2. Biasiswa Ijazah Pertama ke Luar Negara
 3. Biasiswa Pra-Universiti (Alpha) di Universiti Multimedia (MMU)
 4. Biasiswa Diploma di Universiti Multimedia (MMU)
 5. dan Kolej Multimedia (MMC)
 6. Biasiswa ljazah Pertama di Universiti Multimedia (MMU) dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

Kelayakan & Syarat Permohonan

Pengajian Luar Negara
 • Peringkat Pra-Universiti
  1. o Terbuka kepada lepasan SPM 2012.
   o Memperolehi A dalam 8 subjek termasuk 5 subjek wajib berkaitan kursus*
 • Peringkat Ijazah Pertama
  1. o Kelulusan cemerlang di peringkat A-Level, Matrikulasi atau kelayakan yang setaraf.
Pengajian Dalam Negara
 • Peringkat Pra-Universiti di Universiti Multimedia
  1. o Terbuka kepada calon lepasan SPM 2012 sahaja.
   o Memperolehi minima A dalam mana-mana 4 subjek wajib berkaitan kursus*
 • Peringkat Diploma di Universiti Multimedia (MMU) dan Kolej Multimedia (MMC)
  1. o Terbuka kepada calon lepasan SPM 2012 atau pelajar yang sedang mengikuti pengajian tahun satu peringkat Diploma.
   o Memperolehi minima B dalam 5 subjek wajib berkaitan kursus* atau minima CGPA 3.00
 • Peringkat ljazah Pertama di Universiti Multimedia (MMU), Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
  1. o Kululusan cemerlang di peringkat Matrikulasi/STPM/Diploma atau kelayakan yang setaraf.
   o Memperolehi sekurang-kurangnya CGPA 3.3.
Perhatian: Sila gunakan keputusan CGPA yang terkini sekiranya keputusan akhir masih belum di perolehi.

Cara Memohon
Permohonan hanya boleh dibuat secara online di laman web Yayasan TM. Calon lepasan SPM hanya boleh memohon selepas keputusan diumumkan. www.tm.com.my/ytm


Tarikh Tutup permohonan : 30 Mac 2013.

Sumber : TM

No comments:

Post a Comment