Wednesday, 17 April 2013

UPSI MoU dengan lima IPT 
LIMA institusi pengajian tinggi (IPT) di Melaka menjalin perjanjian persefahaman (MoU) bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) bagi menjalinkan kerjasama akademik.

Lima IPT yang terlibat adalah Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka (KAYM), Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka (MiCoST), Kolej Antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam (KADMDI) dan Institut Seni Malaysia Melaka (ISSMA).

MoU itu merupakan sebahagian usaha meningkatkan pengetahuan dalam mempelajari dan teknologi  baharu  melalui kursus-kursus yang ditawarkan dan langkah itu menepati matlamat UPSI yang meletakkan harapan menjadi universiti pendidikan di rantau ini dan menjadi Leading Education University  di  Asia. 

MoU tersebut yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam di Dewan Konvensyen E-Learning UPSI. MoU dengan lima IPT tersebut dianggap mampu mencetuskan pencapaian lebih besar dalam bidang pembangunan penyelidikan dan inovasi agar pencapaian dalam sektor pendidikan dapat ditingkatkan lagi.
 
Kerajaan negeri juga menggalakkan dan memberikan sokongan agar semua institusi dimiliki kerajaan negeri mengadakan kerjasama dengan UPSI dalam usaha menjadikan Melaka sebuah Bandar berpendidikan tinggi.
Ini juga, kata beliau, membantu Pusat Kecemerlangan Persuratan Melayu Antarabangsa yang telah ditubuhkan dalam usaha kerajaan negeri memartabatkan dan memperkembangkan di negeri ini.

Ketua Eksekutif KAYM, Datuk Saroni Judi menyatakan jalinan kerjasama itu antara lain adalah bagi meningkatkan program penyelidikan serta penawaran kursus peringkat diploma dan sijil di kedua-dua institusi itu.

KAYM akan bekerjasama dalam menawarkan kursus-kursus pendek, perkhidmatan perpustakaan, penggunaan peralatan pengajaran dan pembelajaran. Ia termasuk juga kemudahan ruang yang dapat memberikan faedah dan manfaat kepada kedua-dua belah pihak.

Kerjasama tersebut melibatkan beberapa fakulti seperti Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Fakulti Ekonomi, Fakulti Pendidikan, Fakulti Muzik dan Persembahan, Fakulti Komputer dan Inovasi serta Institut Peradaban Melayu.

No comments:

Post a Comment