Kolej Komuniti

Kolej Komuniti diperkukuhkan lagi peranan sebagai institusi latihan kemahiran dan hab pembelajaran sepanjang hayat kepada komuniti setempat yang berlandaskan objektif berikut:

  • Meningkatkan dan memperluaskan akses latihan kemahiran dan laluan pengajian tinggi kepada lepasan menengah dan golongan yang memerlukannya.
  • Menyediakan pelbagai program latihan kemahiran yang progresif bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
  • Mewujud dan memupuk budaya keusahawanan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat.
  • Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkayakan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
  • Meningkat dan memperluaskan kolaborasi dengan institusi pengajian tinggi, industri dan pelbagai agensi bagi pembangunan kualiti hidup masyarakat setempat.

Sehingga Julai 2012, 80 buah kolej komuniti (termasuk kolej cawangan) telah beroperasi di seluruh negara. 

Link ke :  Kolej komuniti 
Sumber : KPT

No comments:

Post a Comment